📚 Книги, ръководства и PDF ръководства за музикалния бизнес

Textos, PDF, Documentos, Investigaciones y todo lo relacionado con la industria musical, ✅ gestión musical, derechos de autor, marketing musical. ✅

Тук ще намерите поредица от текстове, които преглеждаме и споделяме за безплатно изтегляне, обикновено в PDF формат , книги за музикалния бизнес, музикалната индустрия , маркетинга и управлението на музиката .

Ръководства и специализирани ръководства и техники   на платформи , стратегии и съвети за поетапно управление и ръст на нашите музикални проекти.

▼ Тук ви оставяме книги за МУЗИКАЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И МАРКЕТИНГ ▼